• Fungsi
  • Seksyen Pentadbiran & Kemudahan Universiti

Seksyen Pentadbiran & Kemudahan Universiti

  • Peperiksaan Kursus-Kursus  Universiti/Farmasi/Bahasa
  • Peperiksaan Rancangan Pendidikan Jarak Jauh
  • Latihan Industri
  • Kursus & Peperiksaan Dalam Perkhidmatan
  • Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan dan Bayaran Insentif Tugas Kewangan