• Fungsi
 • Seksyen Pengambilan, Kenaikan Pangkat & Pembangunan Staf

Seksyen Pengambilan, Kenaikan Pangkat & Pembangunan Staf

 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih, Pengesahan,Kenaikan Pangkat dan Lanjutan Perkhidmatan
 • Iklan Perjawatan
 • Pelantikan Bukan Akademik bagi staf  Tetap, Kontrak,Sambilan & Projek
 • Penetapan,Penyemakan & Kajian Semula Gaji
 • Kenaikan Pangkat Akademik & Bukan Akademik
 • Penyerapan Jawatan
 • Perjawatan & Statistik  
 • Kad Pintar Staf / Pelajar
 • Urusetia Mesyuarat  Jawatankuasa Bayaran Insentif Pakar USM
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Cuti Belajar Kumpulan Pengurusan & Profesional (Pentadbiran& Sokongan)
 • Urusetia Jawatankuasa Sub Bidang
 • Rancangan  Pengajian Tinggi Kakitangan Akademik
 • Cuti Belajar P&P, Sabatikal & Penyelidikan
 • Bayaran Insentif Pakar
 • Program Kerjasama USM & Universiti Luar Negara