• Fungsi

Seksyen Pentadbiran & Kemudahan Universiti

 • Peperiksaan Kursus-Kursus  Universiti/Farmasi/Bahasa
 • Peperiksaan Rancangan Pendidikan Jarak Jauh
 • Latihan Industri
 • Kursus & Peperiksaan Dalam Perkhidmatan
 • Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan dan Bayaran Insentif Tugas Kewangan

Seksyen Perkhidmatan & Saraan

 • Pekeliling & Skim Perkhidmatan
 • Pengesahan Jawatan & Taraf Berpencen
 • Perbekalan Cuti
 • Peletakan Jawatan, Persaraan & Kematian Dalam Perkhidmatan
 • Pinjaman & Pelepasan Dengan Izin
 • Anugerah Perkhidmatan & Pingat
 • Tatatertib Staf
 • Tuntutan Pindah Rumah
 • Penilaian Prestasi Tahunan & Pergerakan Gaji
 • Pelantikan Jawatan Pentadbiran
 • Pinjaman Perumahan 
 • Pengisytiharan & Pelupusan Harta
 • Khidmat Rundingan 
 • Semua aspek Perundangan

Seksyen Pengambilan, Kenaikan Pangkat & Pembangunan Staf

 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih, Pengesahan,Kenaikan Pangkat dan Lanjutan Perkhidmatan
 • Iklan Perjawatan
 • Pelantikan Bukan Akademik bagi staf  Tetap, Kontrak,Sambilan & Projek
 • Penetapan,Penyemakan & Kajian Semula Gaji
 • Kenaikan Pangkat Akademik & Bukan Akademik
 • Penyerapan Jawatan
 • Perjawatan & Statistik  
 • Kad Pintar Staf / Pelajar
 • Urusetia Mesyuarat  Jawatankuasa Bayaran Insentif Pakar USM
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Cuti Belajar Kumpulan Pengurusan & Profesional (Pentadbiran& Sokongan)
 • Urusetia Jawatankuasa Sub Bidang
 • Rancangan  Pengajian Tinggi Kakitangan Akademik
 • Cuti Belajar P&P, Sabatikal & Penyelidikan
 • Bayaran Insentif Pakar
 • Program Kerjasama USM & Universiti Luar Negara