Jabatan Pendaftar KK  Kami Memimpin

A- A A+
Log Masuk

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Unit Perkhidmatan & Saraan

 • Pekeliling & Skim Perkhidmatan
 • Pengesahan Jawatan & Taraf Berpencen
 • Perbekalan Cuti
 • Peletakan Jawatan, Persaraan & Kematian Dalam Perkhidmatan
 • Pinjaman & Pelepasan Dengan Izin
 • Anugerah Perkhidmatan & Pingat
 • Tatatertib Staf
 • Tuntutan Pindah Rumah
 • Penilaian Prestasi Tahunan & Pergerakan Gaji
 • Pelantikan Jawatan Pentadbiran
 • Pinjaman Perumahan
 • Pengisytiharan & Pelupusan Harta
 • Khidmat Rundingan
 • Semua aspek Perundangan