Jabatan Pendaftar KK  Kami Memimpin

A- A A+
Log Masuk

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Unit Pentadbiran & Perhubungan Staf

 1. Pengurusan Peruntukan Kewangan Peruntukan OCAR dan Hospital USM
 2. Pengurusan Pentadbiran Jabatan
 3. Pengurusan Aset Dan Inventori
 4. Pengurusan Latihan Industri
 5. Urusetia Pendaftaran Sijil Amalan Tahunan
 6. Kemudahan Skim Perubatan Staf
 7. Perbekalan Pakaian Seragam, Kasut, Upah Jahit, Kot Putih Dan Kot Makmal
 8. Tabung Kebajikan Staf
 9. Pengurusan Kinik Panel
 10. Pengurusan Rekod Staf Dan Pesara
 11. Kebajikan Staf
 12. Pengurusan Wang Bantuan Pengurusan Jenazah
 13. Ex-Gratia
 14. Pengemaskinian Maklumat Peribadi Staf Dan Tanggungan
 15. Surat Jaminan Majikan