Jabatan Pendaftar KK  Kami Memimpin

A- A A+
Log Masuk

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

 • Skim Perkhidmatan Perubatan
 • Maklumat Klinik Panel & Tanggungan Staf
 • Peperiksaan Perkhidmatan, KPSL, BITK
 • Pelajar Latihan Industri
 • Surat Pengesahan Majikan & Jaminan Perubatan
 • Pakaian Seragam
 • Pembaharuan Sijil Pengamalan Tahunan (APC)
 • Bantuan Tabung Kebajikan Staf
 • Bantuan Pengurusan Jenazah
 • Elaun Pakaian Panas
 • Elaun Pakaian Istiadat
 • Kelab Jasa Budi

 • Pekeliling & Skim Perkhidmatan
 • Pengesahan Jawatan & Taraf Berpencen
 • Perbekalan Cuti
 • Peletakan Jawatan, Persaraan & Kematian Dalam Perkhidmatan
 • Pinjaman & Pelepasan Dengan Izin
 • Anugerah Perkhidmatan & Pingat
 • Tatatertib Staf
 • Tuntutan Pindah Rumah
 • Penilaian Prestasi Tahunan & Pergerakan Gaji
 • Pelantikan Jawatan Pentadbiran
 • Pinjaman Perumahan
 • Pengisytiharan & Pelupusan Harta
 • Khidmat Rundingan
 • Semua aspek Perundangan

 • Urusetia Jawatankuasa Bayaran Insentif Pakar USM
 • Urusetia Jawatankuasa Kecil Pewartaan Pakar USM
 • Urusetia Jawatankuasa Latihan Sub Kepakaran USM
 • Urusetia Jawatankuasa Cuti Belajar Staf Pentadbiran
 • Rancangan Latihan Kakitangan Akademik
 • Rancangan Pengajian Tinggi Kakitangan Akademik
 • Post Doctoral (out bound )
 • Cuti Sabatikal